Proiectarea sistemelor robuste – câteva repere


Strategiile de dezvoltare software au fost şi vor fi un permanent subiect de dezbateri și contradicţii, care creează totodată un mediu propice dezvoltării ideilor importante. De-a lungul anilor am avut oportunitatea de a întâlni diferite păreri şi atitudini pe marginea acestui subiect.

O luare în considerare atât a părerilor convergente, cât şi a celor divergente în ceea ce privește o anumită viziune este o condiție de bază a evoluției strategiilor de dezvoltare software.

Arhitectura unui sistem nu se poate defini în mod independent, ea depinde de  un context dat, fapt care îl introduce în ecuaţie, pe acesta din urmă, ca un aspect important şi definitoriu în alegerea tiparului arhitectural. Analiza elementelor componente va aduce mai multă claritate în alegerea formei arhitecturale a soluţiei pe care o construim.

Fiecare dintre noi ne formăm şi ne dezvoltăm urmând un traseu anume, fapt care determină formarea unor viziuni diferite asupra tehnologiei. Universităţile pe care le absolvim, firmele prin care trecem, proiectele cu care intrăm în contact, studiul individual contribuie la formarea unui pachet de informaţii care ne determina să vedem lucrurile fie într-un mod, fie în altul. Pe de altă parte, rata evoluţiei tehnologice face ca fiecare dintre noi să asimilăm într-o anume măsură noutăţile apărute.

Un aspect important, într-un mediu atât de dinamic, îl constituie filtrarea informaţiei. Apariţia zecilor şi sutelor de tehnologii, pe unitatea de timp, necesită timp de asimilare, criterii de analiză, capacitate de catalogare. De cele mai multe ori, formatarea noastră profesională este rezultatul concluziilor altora. Îmbrăţişăm preferinţele tehnologice ale firmelor în care lucrăm, preluăm know-how-ul, de multe ori, în mod automat. Toate acestea formează un sistem de valori, de cunoștințe,care ne determină capacitatea de lucru. Începem să ne maturizăm în momentul în care putem să ne detaşăm de acest întreg aparat de procesare tehnologică şi să privim în mod obiectiv lucrurile.

Maturizarea viziunii arhitecturale se dobândeşte o dată cu participarea la un număr tot mai mare de proiecte şi prin interacţiunea cu echipe de lucru tot mai diverse. Varietatea proiectelor ne lărgesc cadrul de percepţie a problematicii. Fiecare proiect contribuie la formarea unei noi perspective sau la redefinirea uneia existente.

Read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: